Agenda

 

Najaarsledenvergadering voetbal

Voetbal Agenda - Maandag 30-10 19:45

Op maandag 30 oktober vindt de najaarsledenvergadering van de afdeling voetbal plaats. De vergadering start om 19.45 uur. Mocht op dat tijdstip niet het reglementair aantal leden aanwezig zijn, dan zal een nieuwe vergadering worden uitgeschreven die start om 20.00 uur. De dan aanwezige leden zijn stemgerechtigd.

Van de volgende bestuursleden loopt de zittingstermijn af:
- Diederik Bos, voorzitter afdeling Voetbal (herkiesbaar voor 1 jaar)
- Jeroen de Heus, jeugdvoorzitter afdeling Voetbal (herkiesbaar voor 1 jaar)
- Remco Kalksma, bestuurslid Vrijwilligers afdeling Voetbal (herkiesbaar)
- Gino Sergio, bestuurslid Zaal afdeling Voetbal (herkiesbaar)

Vacatures:
- Secretaris afdeling voetbal

Wil jij je verkiesbaar stellen voor bovenstaande functies? Neem dan contact op met Remco Kalksma (vrijwilliger.voetbal@wsv-apeldoorn.nl)

De stukken zullen niet meer geprint worden. Wil jij voorafgaand aan de vergadering alvast de stukken opgestuurd krijgen? Vul dan dit formulier in. Wij zullen uiterlijk vrijdag 27 oktober de stukken naar jouw mailbus sturen.