Agenda

 

Algemene Voorjaarsledenvergadering Omni 2017

Omnisport Agenda - Woensdag 31-05 19:45

De Algemene Voorjaarsledenvergadering wordt gehouden op woensdag 31 mei 2017 om 19.45 uur.

Indien bij aanvang niet het reglementair aantal stemgerechtigde leden aanwezig is, zal een nieuwe vergadering worden vastgesteld op dezelfde dag en plaats om 20.00 uur.

De dan aanwezige leden hebben in dat geval beslissingsbevoegdheid.

Klik hier om de agenda te openen.