Contributie Badminton

Contributie 2017-2018 Kwartaal Jaar
rustende leden € 15,40 € 61,60
senioren daglid Recreant € 42,00 € 168,00
senioren avondlid Recreant € 48,05 € 192,20
senioren Competitie € 60,45 € 241,80
junioren (16 t/m 18 jaar) € 44,45 € 177,80
junioren (12 t/m 15 jaar) € 37,75 € 151,00
pupillen (jonger dan 12 jaar) € 34,95 € 139,80

De afdeling Badminton heeft besloten om voor het seizoen 2017-2018 een indexatie toe te passen van 1,5%.

Alle bedragen staan vermeld in euro's per kwartaal en zijn inclusief eventuele bondscontributie. Wijzigingen voorbehouden. Betaling vindt uitsluitend plaats via automatische incasso. Leden die binnen hetzelfde verenigingsjaar gelijktijdig lid zijn van meerdere afdelingen, kunnen profiteren van een extra korting op de contributie.

Vragen? Mail naar ledenadministratie.badminton@wsv-apeldoorn.nl.  

Het lidmaatschap van de afdeling badminton loopt van 1 juli tot 30 juni (het verenigingsjaar). Bij het aangaan van het lidmaatschap verplicht u zich tot betaling van contributie tot aan het einde van het verenigingsjaar. Het lidmaatschap wordt jaarlijks automatisch verlengd met 1 jaar.

Opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren en moet uiterlijk 1 juni in het bezit te zijn van de ledenadministrateur. Voor jeugdleden geldt dat enkel verzoeken door ouders / verzorgers van het jeugdlid worden geaccepteerd.

 

 visitekaartjes