Contributie Badminton

Contributie 2016-2017 Kwartaal Jaar
rustende leden € 15,15 € 60,60
senioren daglid Recreant € 41,40 € 165,60
senioren avondlid Recreant € 47,35 € 189,40
senioren Competitie € 59,55 € 238,20
junioren (16 t/m 18 jaar) € 43,80 € 175,20
junioren (12 t/m 15 jaar) € 37,20 € 148,80
pupillen (jonger dan 12 jaar) € 34,45 € 137,80

De afdeling Badminton heeft besloten om voor het seizoen 2016-2017 opnieuw geen indexering toe te passen. De contributies voor het seizoen 2016-2017 zijn daardoor gelijk aan die van het seizoen 2015-2016.

Alle bedragen staan vermeld in euro's per kwartaal en zijn inclusief eventuele bondscontributie. Wijzigingen voorbehouden. Betaling vindt uitsluitend plaats via automatische incasso. Leden die binnen hetzelfde verenigingsjaar gelijktijdig lid zijn van meerdere afdelingen, kunnen profiteren van een extra korting op de contributie.

Vragen? Mail naar ledenadministratie.badminton@wsv-apeldoorn.nl.  

Het lidmaatschap van de afdeling badminton loopt van 1 juli tot 30 juni (het verenigingsjaar). Bij het aangaan van het lidmaatschap verplicht u zich tot betaling van contributie tot aan het einde van het verenigingsjaar. Het lidmaatschap wordt jaarlijks automatisch verlengd met 1 jaar.

Opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren en moet uiterlijk 1 juni in het bezit te zijn van de ledenadministrateur. Voor jeugdleden geldt dat enkel verzoeken door ouders / verzorgers van het jeugdlid worden geaccepteerd.

 

 visitekaartjes

Advertentie

Vr 23-06 20:30 Slottoernooi
Wo 28-06 16:45 Slotactiviteit
Vr 30-06 18:30 Jeugdkamp 2017
meer...