Opzeggen

Het lidmaatschap van de afdeling Volleybal loopt van 1 juli tot 30 juni (het verenigingsjaar). Bij het aangaan van het lidmaatschap verplicht u zich tot betaling van contributie tot aan het einde van het verenigingsjaar. Het lidmaatschap wordt jaarlijks automatisch verlengd met 1 jaar.

Opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren en moet uiterlijk 30 juni in het bezit  zijn van de ledenadministrateur. Mailadres van de ledenadministatie is ledenadministratie.volleybal@wsv-apeldoorn.nl  Voor jeugdleden geldt dat enkel verzoeken door ouders / verzorgers van het jeugdlid worden geaccepteerd..