Opzeggen

Opzeggingen voor volgend voetbalseizoen moeten (uitsluitend per post of per e-mail) uiterlijk 15 juni as. binnen zijn bij de ledenadministratie. Bij opzeggen na 15 juni as. is de nieuwe contributie verschuldigd!

Houd ook rekening met deze datum indien je overschrijving naar een andere vereniging wilt aanvragen. 15 juni is de deadline voor het inleveren van overschrijvingsformulieren bij de KNVB. Overschrijvingsformulieren zijn verkrijgbaar bij WSV, via de secretaris of te downloaden via de KNVB-site.

Voor jeugdspelers die weten dat ze stoppen met voetbal of die twijfelen of ze nog willen doorgaan: geef dit z.s.m. door aan de trainer, dan kan er met de concept teamindelingen alvast rekening mee worden gehouden. Vermeld bij je opzegging in welk team je speelt.

Wij willen als bestuur alle leden de mogelijkheid bieden om 'voor het leven' verbonden te blijven aan WSV. Als je dat niet meer via deelname aan de reguliere competitie wilt of kunt, zijn er meer mogelijkheden als vrijwilliger, “Vriend van WSV” of als sponsor. Stuur voor meer informatie een mail.

Advertentie