WSV op weg naar rookvrij

WSV gaat op termijn voor een rookvrij sportpark!

Beste WSV-ers,

Steeds meer sportverenigingen kennen een rookvrij complex. Hiermee sluiten zij aan bij een landelijke trend en bij de wens van de politiek en gezondheidszorgautoriteiten. Ook WSV gaat op termijn in navolging van Overheidsbeleid voor een rookvrij complex!

Het Omnibestuur heeft in overleg met de afdelingsvoorzitters besloten om per 1 augustus 2022 de eerste stap te zetten naar een rookvrij WSV sportcomplex. Dat betekent dus dat er vanaf die datum op het grootste deel van ons sportcomplex niet meer gerookt mag worden. Er zal de komende maanden, in aanloop naar 1 augustus 2022, gewerkt worden aan het inrichten van één of meerdere rook zones.

De komende tijd worden er al rookvrij borden opgehangen en worden de leden via flyers en via de tv schermen in ons complex opmerkzaam gemaakt op het rookvrij maken van het grootste deel van het WSV sportpark per 1 augustus 2022.

Het Omnibestuur en de afdelingsbesturen zijn er van overtuigd dat we op deze manier een nog gezondere omgeving creëren voor sporters en bezoekers aan ons prachtige complex.

Met sportieve groet,

Het Omnibestuur