Eregalerij leden van WSV

WSV koestert haar vrijwilligers. De vereniging dankt veel aan hen en reikt hiervoor diverse onderscheidingen uit: erelid, lid van verdienste en stierenvechter.

Erelid
Het erelidmaatschap wordt slechts bij uitzondering verleend en heeft een exclusief karakter. Het mag nooit als een vanzelfsprekendheid uit het lidmaatschap van verdienste voortvloeien. Om tot erelid te worden voorgedragen, dient men lid van verdienste te zijn en binnen en buiten de vereniging van onbesproken gedrag. Het voorgedragen lid van verdienste heeft de werkzaamheden of functies die tot dit lidmaatschap van verdienste hebben geleid, voortgezet en/of nieuwe activiteiten ontplooid die voldoen aan de voorwaarden van het lidmaatschap van verdienste. De werkzaamheden en/of nieuwe activiteiten dienen gedurende een flink aantal jaren te zijn verricht.

Lid van verdienste
Om tot lid van verdienste te worden voorgedragen dient men binnen WSV langdurig belangrijke functies of andere werkzaamheden te hebben verricht. Hierbij heeft het lid zich buitengewoon verdienstelijk gemaakt voor WSV, waarbij hij of zij verantwoordelijkheid dragende werkzaamheden heeft verricht, zonder dat daar een financiële vergoeding tegenover is gesteld. Onder langdurig wordt verstaan: een periode van ongeveer 15 jaar. Het lid moet daarnaast van onbesproken gedrag binnen en buiten de vereniging te zijn.

Stierenvechter
Binnen WSV zijn ook leden als vrijwilliger actief die niet voldoen aan de criteria voor erelid of lid van verdienste, maar die toch van onschatbare waarde zijn voor WSV of een van de afdelingen van WSV. Om deze leden toch te kunnen waarderen voor hun inzet wordt een speciale ‘WSV- speld’ uitgereikt. Voor de naamgeving van deze speld is teruggegrepen op het verleden. WSV stond vroeger bekend als de Wormense Stieren Vechters. Wormense stond voor de wijk waarin de vereniging speelde, Stieren Vechters voor de strijdbare houding van de spelers. De speld met daarop een stierenvechter wordt uitgereikt aan leden die zich gedurende langere tijd binnen WSV buitengewoon verdienstelijk hebben gemaakt en van onbesproken gedrag zijn binnen en buiten de vereniging.

Ereleden

 • 1959 – Evert Huernink †, Ridder in de orde van Oranje Nassau
 •           – A. Hulshof †
 • 1965 – Gerrit Ruiter †
 • 1968 – Antoon van Werven †
 • 1968 – Rein Bestevaar †, Ridder in de orde van Oranje Nassau
 • 1983 – Gerrit Wassink †, Erevoorzitter
 • 1983 – Dies van de Vosse †
 • 1989 – Ab van Beek † Ridder in de orde van Oranje Nassau
 • 1991 – Leen Kroon †
 • 1995 – Hennie Huisman †
 • 2002 – Jan Schaake †
 • 2002 – Henk Ketel †
 • 2006 – Ap Karrenbelt
 • 2007 – Co van den Berg
 • 2007 – Eddy van der Poel
 • 2007 – Paul Erkelens, Ridder in de orde van Oranje Nassau
 • 2009 – Henk Beekhuis
 • 2013  – Wil Dekker
 • 2019 –  Bas van Dam, Ben van Gurp, Johan Buitenhuis, Wilma Quak

Leden van verdienste

 • 1970 – Willy Huernink †
 • 1983 – Jan Smit †
 • 1984 – Jan Osnabrugge † – Gerrit Smit †
 • 1987 – Aad Bosch † – Henk van den Bos †
 • 1991 – Jan van den Bosch
 • 1993 – Trude de Jager †
 • 1995 – Anneke Hafkamp – Daan Wolthuis – Evert Kalksma
 • 1995 – Rina van de Kamp
 • 1998 – Jan de Jong †
 • 1999 – Jo Westrik †
 • 2000 – Gerrit Ham
 • 2001 – Johan Verbraak
 • 2002 – Dik Damkat – Han van der Veen † – Joop van Holten
 • 2004 – Benno Freriks † – Geert Kamphuis †
 • 2004 – Hans Beekhuis – Henk van Mourik † – Jan Wesseling †
 • 2004 – Ria Mess – Ruys – Hetty Erkelens
 • 2009 – Henk van de Hel † – Johan Slabbekoorn – Peter Rooks †
 • 2012 – Ton Pol – Janny Freriks
 • 2013 – Henk Stegeman
 • 2014 – Alex Kaal
 • 2017 – Peter Nanninga – Machiel Esmann
 • 2019 – Joop Hulshof, Henk Talsma

Stierenvechters

 • 2009 – Bé Gerrits † – Cees van den Berg – Frank Egelie – Ineke van den Bosch
 • 2009 – Geer Brader – Gep van Maanen † – Gerard Hey – Johan van den Bosch
 • 2009 – Guus Zandgrond – Hans Heddes – Henk Evers – Herman van Beek †
 • 2009 – Janny Freriks – Jolanda Buitenhuis – Patsy van Andel – Anja Heerink
 • 2009 – Joop Teunissen † – Nico Demmers † – Richard Karrenbelt – Gerrit Stoltenborg †
 • 2009 – Sander Kints † – Ton Pol – Wim van Es – Robert Huet
 • 2010 – Joop Bender – Rob Horlings – Huib Rouwenhorst
 • 2011 – Gertie van Gurp – Tom de Klerk – Jan Ilbrink – Alex Kaal
 • 2011 – Hans Beekhuis – Linda Beauveser
 • 2012 – Angelique Mulder – Sylvia Taege – Ralph van Beek
 • 2012 – Remco Kalksma – Frans van Gurp – Hans Holdijk
 • 2012 – Ben de Velde Harsenhorst – John Schouten
 • 2013 – Richard Jansen – Johan Schurink – Peter Nanninga – Machiel Esmann
 • 2014 – Fredy Prins – Joop Hulshof – Gerard Eijerkamp
 • 2015 – Deborah Jongeling
 • 2016 – Jouke de Vries – Bertus van den Berg – Diederik Bos – Gerrit Onderstal
 • 2016 – Henk Talsma – Jack Wegerif – Alex Koopman – Joey Ngarigota
 • 2016 – John Ketel
 • 2017 – Johan Mensing – Gerard Phylipsen – Henk Kat
 • 2018 – Ruud Buitenhuis
 • 2020 – Emiel Koeslag – Brenda Galiart – Peter Evers – Peter Kok
 • 2021 – Diana Kip – Blikman
 • 2022 – Tonny van Lohuizen