Vereniging opgericht door vier heren

Historie WSV dateert uit begin twintigste eeuw

Op 1 oktober 1919 wordt aan de Muizenweg in Apeldoorn een nieuwe voetbalvereniging opgericht door J. van Zeist, F. Kamminga, H. Kamphuis en A.J. Smit. De vier heren noemen de vereniging Wormense Voetbal Vereniging (W.V.V.). De eerste wedstrijd wordt nog niet op eigen terrein gespeeld. Een goede plek moet nog worden gevonden. Tegenstander is O.D.I.O. Dat staat voor: Ons Doel Is Ontspannen. De wedstrijd wordt met 1-0 verloren.

Op verzoek van de KNVB wordt de naam later gewijzigd in Wormense Sport Vereniging. Deze naam draagt de vereniging vandaag de dag nog steeds met ere. Op 1 januari 1965 krijgt de club een eigen logo, dat op 15 mei 2009 wordt gemoderniseerd tot het huidige logo. Deze laatste met een knipoog naar de geuzennaam van de vereniging: Wormense StierenVechters.

Thuis op diverse complexen

De thuiswedstrijden worden in het begin aan de Asselsestraat gespeeld. In 1920 kan een eigen speelveld worden betrokken aan de Mheenweg. Vanaf 1923 tot 1927 wordt gevoetbald aan de Ericaweg. Daarna verhuist de club naar de Goudvink aan de Berghuizerweg. Vanaf 1930 spelen de eerste 2 elftallen op een veld naast het toenmalige A.G.O.V.V.-terrein op het sportpark Berg en Bos, terwijl de lagere teams aan de Goudvink blijven.

In de oorlogsjaren 1940-1942 wijkt de club uit naar de Frankenlaan, naast de Willem III-kazerne. Daarna speelt de vereniging tot 1946 op velden aan de Auroralaan. Vanaf 1946 wordt eerst twee jaar gedeeltelijk nog aan de Auroralaan gespeeld èn weer aan de Frankenlaan. Daar komt in 1948 nog een locatie bij: de Zutphensestraat. In het daaropvolgende jaar is de Frankenlaan voor de voetballers verleden tijd. Vanaf mei 1952 spelen ze alleen nog aan de Auroralaan, maar nu voor langere tijd, met als gevolg dat hier het eerste eigen clubhuis kan worden gerealiseerd. Heel modern voor die tijd zijn de waterkranen (uiteraard met koud water), die in de kleedkamers aanwezig zijn.

Tot 12 februari 1980 verblijft de vereniging aan de Auroralaan. Vanwege de bouw van huizen moet de club daar plaats maken en naar een andere locatie uitzien. Dat wordt de Meerzorg nummer 15. Nog één laatste verhuizing volgt. Op het terrein aan de Meerzorg realiseert de gemeente Apeldoorn het Omnisportcentrum. WSV vertrekt daarom naar de huidige locatie, op 300 meter afstand van de Meerzorg. Het is aan de andere kant van de weg en het nieuwe adres wordt de Voorwaarts 450.

Eindelijk eigen sporthal                                   

Bij de onderhandelingen over de verplaatsing van de Auroralaan naar de Meerzorg in 1980 bedingen de toenmalige bestuursleden dat op de nieuwe locatie ook een eigen sporthal mag worden gebouwd. Er worden echter strenge regels gesteld aan de grootte van het gebouw èn aan de hoogte. Met name dit laatste zorgt ervoor dat de sporthal een stuk de grond in moet, want de hal mag maar tot een bepaalde hoogte boven het maaiveld uitsteken. De strenge regel met betrekking tot de grootte zorgt ervoor dat de hal niet geschikt is om er een zaalvoetbalwedstrijd in te kunnen spelen. Hij is te klein. Later wordt nog overwogen de hal uit te breiden, maar het kostenplaatje wordt zodanig hoog, dat men daarvan af moet zien.

Toen de vereniging beginjaren 2000 weer moest vertrekken van de locatie aan de Meerzorg heeft WSV van de gemeente toestemming gekregen een grotere sporthal te realiseren op het nieuwe complex. Weliswaar op eigen kosten, maar die kunnen worden opgebracht, omdat een nieuwe hal al in de planning staat om te worden gebouwd. Door ook nog eens een nieuwe tak van sport toe te voegen via een fusie met BCA ’62 kan de nieuwe sporthal exploitabel worden gemaakt.

WSV wordt omnisportvereniging

In 1977 wordt Gerrit Wassink gevraagd weer voorzitter te worden van de voetbalvereniging. Hij is daartoe bereid onder de voorwaarde dat zijn beleidsplan wordt aangenomen. Dit plan is heel revolutionair, omdat WSV dan verandert in een omnisportvereniging. Centraal hierbij staat de gedachte om sport te bieden voor het hele gezin. Nu is dat heel gewoon, maar het getuigt van visie om dat in de jaren zeventig al te voorzien. Het plan wordt aangenomen en Gerrit voorzitter.

De nieuwe structuur vereist een nieuw statuut en huishoudelijk reglement. Daarin wordt vastgelegd, dat het dagelijks bestuur van het hoofdbestuur tevens dagelijks bestuur is van de afdeling Voetbal.

In 1978 wordt eerst de afdeling Volleybal opgericht en een jaar later volgt de badmintontak. Beide afdelingen worden in het hoofdbestuur vertegenwoordigd. Al gauw blijkt het toch wel erg veel werk te zijn als dagelijks bestuur deel uit te maken van zowel de afdeling Voetbal als het hoofdbestuur. Eind 1979 wordt dan ook besloten tot een apart voetbalbestuur. Na akkoord van de leden hiervoor wordt het statuut aangepast en een onafhankelijk voetbalbestuur gekozen. Wel behoudt de afdeling Voetbal zijn belangrijke positie door het statutair verplicht leveren van minimaal twee leden aan het dagelijks bestuur van het hoofdbestuur. Daarnaast moet er een lid zijn dat deel uitmaakt van het voetbalbestuur en dat de afdeling Voetbal rechtstreeks vertegenwoordigt in het hoofdbestuur. Deze constructie heeft lang stand gehouden.

Nieuwe sporten: DynamicTennis en basketball

Op 1 juli 1997 komt een nieuwe tak van sport bij WSV: Dutch Tennis. Een naam voor een eenvoudig, maar niettemin inspannend spelletje tennis op het badmintonveld met een foam balletje en een licht tennisracket. Het spel komt uit de tafeltenniswereld, hetgeen nog steeds blijkt uit de spelregels: deze zijn gelijk aan de tafeltennisregels. De naam zorgt in de internationale tenniswereld voor verwarring en dus wordt later besloten deze te wijzigen. Na ampele overwegingen wordt gekozen voor DynamicTennis, geschreven als één woord, maar wel met twee hoofdletters. Enerzijds geeft deze naam het karakter van de sport beter weer en anderzijds blijven de initialen “DT” bestaan. Vooral handig voor de verenigingen, die deze letter(s) in hun naam hebben staan.

De jongste loot aan de WSV-boom wordt de afdeling Basketball, die via een fusie met BCA ’62 (Basketball Club Apeldoorn 1962) aan de familie-gedachte van Gerrit Wassink wordt toegevoegd. Gerrit overlijdt in 1985, waardoor hij de laatste twee uitbreidingen niet meer heeft mogen mee maken. Toch is de vereniging hem voor zijn toekomstvisie heel veel eerbied en dank verschuldigd. Hij is immers de grondlegger voor zijn/het huidige WSV.

Communicatie goed regelen

Dit is een onderwerp dat evenals bij zusterverenigingen een dure post is als het niet goed wordt geregeld. In de begintijd van WSV communiceert de vereniging via cafés, waar een blaadje voor het raam wordt opgehangen. Hierop staan de opstellingen der elftallen vermeld. Zo wordt op de ledenvergadering van 18 oktober 1931 besloten om van clubcafé Peters over te schakelen op café de Waag aan de Arnhemseweg. In het seizoen 1933/1934 wordt deze locatie vervangen door hotel/café de Lange aan de Hoofdstraat. Op de ledenvergadering van 30 oktober 1946 wordt een commissie benoemd, die er voor moet zorgen dat er maandelijks een clubblad wordt uitgebracht. Daartoe schaft de club in oktober 1953 een stencilmachine aan. De leden krijgen in het vervolg wekelijks een opstelling van de elftallen thuisbezorgd. Pas in de jaren tachtig wordt tweewekelijks een blaadje vervaardigd, waarin alle opstellingen zijn opgenomen. Deze wordt later vervangen door de Sportbrief, die eveneens tweewekelijks verschijnt. In het begin van het seizoen worden hierin de elftalindelingen bekend gemaakt en in iedere uitgave worden de wedstrijden vermeld. Dit gebeurt voor elke sport die WSV rijk is. Tegenwoordig, in het digitale tijdperk, communiceert de vereniging voornamelijk via de eigen website.

Vrijwilligers runnen professioneel bedrijf

Mede door de groei van het complex door de jaren heen en de groei in het aantal leden en takken van sport is WSV uitgegroeid naar een organisatie, die vergelijkbaar is met een professioneel bedrijf. Het enige verschil met een professioneel bedrijf is dat het draaiende wordt gehouden door uitsluitend vrijwilligers. Naast het schoonhouden van het complex en het repareren van (kleinere) gebreken moet het ook goed worden onderhouden teneinde grote gebreken te voorkomen. Zo worden twee keer per jaar alle luchtfilters vervangen en de ketels en de werking van alle apparatuur gecontroleerd. Daarnaast worden alle elektrische leidingen en apparatuur, noodverlichting en brand- en alarmsystemen nagekeken en eventueel gerepareerd. Ook alle brandblusapparatuur moet jaarlijks worden gecontroleerd en van nieuwe stickers worden voorzien om verzekeringstechnisch niet in de problemen te komen, mocht er iets in brand vliegen.

Huurders op het complex

WSV heeft ook een aantal vaste huurders. Twee ochtenden in de week maakt gedurende 9 maanden van het jaar de bowlsgroep Woods gebruik van de sportzaal. Het spelletje kan op dinsdag- en vrijdagmorgen worden bekeken van 09:00 tot 12:00 uur. Andere gebruikers van de zaal overdag zijn een gymnastiekclub op maandagmorgen en woensdagmorgen en de afdelingen Badminton (op dinsdagmiddag), DynamicTennis (op maandag- en donderdagmorgen) en Volleybal (op maandagmiddag en woensdagmorgen). In het algemeen zijn dit allemaal activiteiten voor oudere leden/deelnemers. De jongeren en werkende leden sporten meestal ’s avonds en in het weekeinde. De velden worden door de weeks vanaf de voorjaars- tot de najaarsvakantie door de scholen gebruikt. WSV beschikt over twee kunstgrasvelden. ROC-Aventus is medegebruiker van één van de kunstgrasvelden en het andere kunstgrasveld plus het vierde grasveld worden verhuurd aan het Edisoncollege voor het buitensporten.

’s Heeren Loo helpt de club

Bovenstaande vraagt een sterke organisatie om alles bespeelbaar te houden tegen zo laag mogelijke kosten. Dit lukt door het grote aantal vrijwilligers dat wekelijks op het complex te vinden is als schoonmaker, dagbeheerder en incidenteel uitvoerder van klussen. De groep vrijwilligers wordt aangevuld met een aantal geestelijk en lichamelijk beperkte mensen van ’s Heeren Loo. Zij verrichten de werkzaamheden die blijven liggen. En dat zijn er heel wat. Van schoonmaken van kleed- en andere ruimtes, sportattributen tot aan grasranden maaien en opruimen van groenafval. Gelukkig werkt de inzet van deze mensen naar twee kanten toe. Zij leren functioneren in de maatschappij en WSV hoeft niet voor alle klussen vrijwilligers te zoeken. Maar dat er veel nodig zijn, mag duidelijk worden gezien de opsomming van klussen.

Omnisportvereniging WSV wil graag aantonen dat het een veelzijdige club is, waar voor iedereen wel iets te vinden is van zijn/haar gading. Een prachtige vereniging in Apeldoorn, mèt een duidelijke uitstraling.

Eddy van der Poel