Horecacommissie

De commissie heeft als taak alle horeca aangelegenheden binnen WSV te ondersteunen.

De commissie heeft een onderverdeling in aandachtsvelden: inkoop, verkoop, financiële controle, hygiëne. De commissie is al een aantal jaren actief in de huidige samenstelling.

Inkoop: Bennie van Gurp.

Verkoop: Martien Timmerman en Machiel Esmann.

Financiën: Ralph van Beek.

Hygiëne: Vacant.

Inkoop houdt zich vooral bezig met de inkoop van goederen. Daarnaast zien zij ook toe op scherpe inkoopprijzen en gerelateerde contracten.

Verkoop is het hele gebeuren rondom de bar, de keuken en de kiosk, met extra aandacht voor aanpassing producten in de vitrines, kortlopende actieproducten, promotieartikelen en dergelijke. Daarnaast houden zij ook het kantinerooster op de site actueel.

Financiën geeft maandelijks uitleg over de behaalde resultaten en houdt de trends bij.

Hygiëne houdt toezicht op de reguliere schoonmaak van de kantine en de keuken. Dit veelal ook in samenspraak met de schoonmaakcommissie.

Enkele commissieleden zijn tevens barcoördinator van een van de afdelingen van WSV. Daarnaast zijn er nog barcoördinatoren die maandelijks of in het kader van een te organiseren evenement aanschuiven tijdens het reguliere maandelijkse overleg.

Voor al uw vragen en/of opmerkingen kunt u ons via horeca1@wsv-apeldoorn.nl benaderen.