Openstaande diensten

De vrijwilligerscommissie heeft per maand een rooster gemaakt waar alle openstaande diensten in staan wat betreft het vrijwilligersbeleid.

Roosters vrijwilige inzet:

Elke afdeling heeft een eigen coördinator voor het vrijwilligersbeleid. Voor de afdeling voetbal is dat Remco Kalksma, voor de afdeling Badminton Muriël van Zwaaij, voor de afdeling Volleybal Wil Dekker, voor de afdeling Basketball Paul Erkelens en voor de afdeling Dynamic Tennis John v.d. Werd.

Je kunt je eigen afdelingscoördinator mailen wanneer je een dienst in kunt vullen. Deze uren tellen uiteraard mee voor je vrijwilligersuren.