Wie zoeken wij?

Vrijwilligers zijn de drijvende kracht achter Omnisportvereniging WSV. Zonder hen geen sport, toernooien, evenementen, terrein, bestuur of organisatie. Om die vrijwilligers aan te sturen en te werven zijn we op zoek naar een bestuurder portefeuille vrijwilligers. Past deze rol jou?

Wij zoeken een persoon die het leuk vindt om zich in te zetten voor Omnisportvereniging WSV en graag een wezenlijke bijdrage wil leveren aan de maatschappelijke functie van de club. Een persoon die zelfstandig wil werken binnen een gezamenlijk gesteld kader. Iemand die zijn of haar enthousiasme voor de vereniging weet over te brengen op de andere vrijwilligers coördinatoren. Verder oog én oor heeft voor wat bij de vrijwilligers leeft en dit in de juiste banen weet te leiden.

Als bestuurder portefeuille vrijwilligers ben jij onderdeel van het Algemeen bestuur en zorg je voor de coördinatie van het vrijwilligersbeleid binnen Omnisportvereniging WSV. Samen met de vrijwilligers coördinatoren zorg jij voor uitvoering van het beleid. Je ondersteunt en begeleidt hen en als dat nodig is stimuleer je hun deskundigheid. Je maakt afspraken met de coördinatoren en het bestuur en ziet erop toe dat iedereen de regels en afspraken nakomt. Vanuit het bestuur ben jij de spreekbuis van en naar deze betrokken groep mensen.

Wat krijg jij ervoor terug?

Een verantwoordelijke rol voor een echte organisator. Jij krijgt de mogelijkheid om je eigen ideeën en visie over vrijwilligers toe te passen binnen de vereniging. De mogelijkheid om mensen aan te sturen en het kloppend hart te zijn van een grote groep betrokken vrijwilligers. Jij kan zelfstandig werken en bent zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van de rol. Natuurlijk ontvang jij passie, plezier en betrokkenheid van alle vrijwilligers binnen de vereniging. Vanuit het bestuur ontvang je waardering voor jou als persoon en jouw inzet voor de vereniging.

Omschrijving van de werkzaamheden

 • Het coördineren (o.a. het vormgeven van vrijwilligersbeleid, de ondersteuning en belangenbehartiging van vrijwilligers) van het vrijwilligerswerk binnen Omnisportvereniging WSV.
 • Het stimuleren van de vrijwilligers coördinatoren binnen Omnisportvereniging WSV (verantwoordelijk voor o.a. enthousiasmeren, het verbinden van de afdelingen, aanspreekpunt voor de vrijwilligers coördinatoren).
 • Inventariseren van de stand van zaken rond het vrijwilligersbeleid, up-to-date houden van het bestand van vrijwilligers en zorgdragen voor een actueel beleid.
 • Maken van een planning waarin de toekomstige behoefte aan vrijwilligers binnen de vereniging wordt beschreven en neemt maatregelen om ervoor te zorgen dat blijvend in deze behoefte kan worden voorzien.
 • Draagt zorg de coördinatie van een planmatige aanpak m.b.t. de werving van nieuwe vrijwilligers.
 • Stimuleert maatregelen om ondervertegenwoordigde doelgroepen aan te trekken in overleg met de afdelingen.
 • Inventariseert of is op de hoogte van de wensen, behoeften en motieven van vrijwilligers.
 • Ziet erop toe dat er bij de taakinvulling zo veel mogelijk rekening wordt gehouden met de wensen, de behoeften en de motieven van de verschillende vrijwilligers in nauwe samenwerking met de vrijwilligers coördinatoren van de afdelingen.
 • Zet zich in voor de positie van vrijwilligers en stimuleert maatregelen die erop gericht zijn waardering voor de inzet van de vele vrijwilligers uit te drukken.
 • Coördineert het plaatsen en verplaatsen van vrijwilligers en de introductie van (nieuwe) vrijwilligers in hun functie.
 • Coördineert de begeleiding van vrijwilligers door het organiseren van diverse overlegsituaties en vrijwilligersbijeenkomsten samen met de afdelingen.
 • Zorgt voor duidelijke afspraken met vrijwilligers coördinatoren.
 • Draagt zorg voor het schriftelijk vastleggen van de afspraken

Tijdbesteding
Totale wekelijkse tijdsbesteding +/- 4 uur

Interesse?
Neem contact op via voorzitter@wsv-apeldoorn.nl