Afgelopen vrijdag zijn door de overheid nieuwe Corona-maatregelen aangekondigd. Met ingang van 28 november moeten sportaccommodaties vanaf 17.00 uur gesloten zijn. Deze nieuwe aangescherpte maatregelen hebben ook grote gevolgen voor ons als vereniging. Er zullen daarom geen trainingen en wedstrijden zijn van maandag t/m vrijdag. Deze maatregelen gelden voor 3 weken en gelden in ieder geval tot 19 december 2021. Mogelijkheden om overdag te sporten worden individueel door de sportafdelingen gecommuniceerd aan de leden van de betreffende afdeling.

Van maandag t/m vrijdag is de kantine om 17.00 uur gesloten. Op zaterdag en zondag sluit de kantine om 17.00 uur. Ingeplande vergaderingen kunnen doorgaan tot 17.00 uur. Het heeft de sterke voorkeur om vergaderingen online te organiseren en zo min mogelijk fysiek bij elkaar te komen.

De eerdere maatregelen blijven daarnaast ook van kracht:
·         Publiek is niet welkom bij trainingen en wedstrijden
·         Er is één ingang voor alle binnenruimtes. Dit is de zijdeur voor de metalen trap. Hier kan je zowel naar de kleedkamers, als de toiletten, de zaal en de kantine.
·         Ben je 18 jaar of ouder en wil je gebruik maken van de binnenruimtes zoals de kleedkamers, toiletten, secretariaat of de zaal? Dan zal in het weekend je QR-code worden gescand bij de ingang. Bij een geldige QR-code krijg je een stempel op je hand zodat je maar eenmalig gescand hoeft te worden. Vrijwilligers zoals trainers, leiders/coaches, barvrijwilligers, wedstrijddiensten ed. die functioneel aanwezig moeten zijn hoeven niet te worden gescand.
·         Van maandag tot en met vrijdag ligt de verantwoording voor de controle van de leden/sporters bij de afdelingen, zij kunnen de trainers/coaches verzoeken deze controle uit te voeren.
·         Wil je naar de kantine en ben je 18 jaar of ouder dan moet ook de QR-code worden gescand bij de ingang. Iedereen onder de 18 jaar kan zonder QR-code naar binnen.

Natuurlijk blijven de basisregels gewoon gelden:
–          Was vaak en goed je handen.
–          Houd 1,5 meter afstand.
–          Blijf thuis bij klachten en laat je direct testen.
–          Zorg voor voldoende frisse lucht.

Wij volgen de ontwikkelingen van de overheid en NOC*NSF. Aanpassingen zullen wij zo snel mogelijk in overleg met de afdelingen via de website communiceren.